Stugor och leder

JÄRNDAMMSSTUGAN OCH GRUVDAMMSRUNDAN 

Järndammsstugan

Tillsynen av Järndammsstugan

För att det ska bli kontinuerlig tillsyn upprättas en stugvärdslista som du SER nedan För att undvika onödiga kontakter får du ett sms som påminnelse .


Vad innebär det då att vara stugvärd?

Titta till stugan några gånger under tilldelad vecka

Se till att det är rent och snyggt och vid behov städa. Även ute runt stugorna.

Se till att det finns toa papper

Ha koll på om stugan är uthyrd som du ser i aktivitetskalendern på hemsidan. Uthyrning sköts av Sven-Olov Pettersson.

Vintertid vid behov snöskottning vid huvudentré och dörr till omklädningsrum. Snöskyffel står inne i städförrådet. Plogning av parkeringen och infarten sköts av entreprenör.

Värmen i stugan sköts av stugansvarig via app.

Sommartid vid behov klippa gräset. Gräsklippare står i skotergaraget.

Stugan är utrustad med kodlås till huvudentré och omklädningsrum. Använd jourkoden. Är du osäker på funktionen/koder kontaktar du Sven-Olov.


Har du några funderingar, tillgång till nycklar eller om det är problem med stugan ringer du S-O Pettersson 070-276 19 79.

Stugvärdslista


Kommer inom kort

Gruvdammsrundan

Instruktioner tillsyn Gruvdammsrundan
Välkommen till årets tillsyn av vandringseden. Du kommer få ett sms som påminnelse när det är dina veckor. Kultur och Fritid är huvudman för leden men vi står för den vardagliga tillsynen och skötsel. Leden används flitigt av både Salabor och utsocknes.


Respektive sträcka ska inspekteras minst en gång,helst två, under jourveckorna.


Beakta vid inspektionsrundan:


1. Se till att skräp efter leden plockas upp, samlas ihop och tas med hem.


2. Se till att toaletter, grillplatser, rastplatser och vindskydd är städade och snygga.


3. I de fall latrinkärlen är i behov av byte kontakta Sven-Olov .


4. Skogsavverkning, kullblåsta träd eller sabotage meddela Sven-Olov .


5. Bättra färgmarkering vid behov. Svara för mindre röjning längs leden vid behov. Medtag liten såg / yxa / seckatör.


Ring eller skicka sms om ni har frågor eller information om leden.


Sven-Olov 0702761979

JOURLISTA


Sträcka 1. Ökebron - Silvköparen inklusive grillplats och toalett vid Hedvigs.


Vecka 20-22 Rainer Plog

Vecka 23-25 Britt-Lis Wallgren

Vecka 26-28 Britt Eriksson

Vecka 29-31 Johan Aspersand

Vecka 32-34 Nils-Erik Eriksson

Vecka 35-37 Lena Larsson

Vecka 38-40 Anna Norrbom


Sträcka 2. Silvköparen - Nötbo inklusive 2 vindskydd/ grillplats vid Olov Jons och toalett Oxbo


Vecka 20-22 Jörgen Dale`n

Vecka 23-25 Janne Ehnberg

Vecka 26-28 Josefin Bengtsson

Vecka 29-31 Gun Jansson

Vecka 32-34 Inger Olsson

Vecka 35-37 Rolf Ekman

Vecka 38-40 Sören Johansson


Sträcka 3. Nötbo - Södra änden Järndammen + toalett norra änden vid parkeringen och vid infart till klubbstugan.


Vecka 20-22 Malin Hedberg

Vecka 23-25 Åsa Enlund

Vecka 26-28 Mats Eriksson

Vecka 29-31 Kennet Jansson

Vecka 32-34 Johan Engvall

Vecka 35-37 Tanja-Birgit Söderström

Vecka 38-40 David Söderström


Sträcka 4. Södra änden på Järndammen - Banelund + toalett södra änden.


Vecka 20-22 Robert Alde´n

Vecka 23-25 Lotta Gren

Vecka 26-28 Arne Johansson

Vecka 29-31 Peter Kraft

Vecka 32-34 Inger Lund

Vecka 35-37 Göran Larsson

Vecka 38-40 Anders Johansson


Sträcka 5. Oxbo-Grillplatsen Gräskärret-Skogsstigen ner til vägen till skjutbanan.


Vecka 20-22 Pernilla Bengtsson

Vecka 23-25 Gun & Anders Millinger

Vecka 26-28 Evy Johansson

Vecka 29-31 Joakim & Karin Jansson

Vecka 32-34 Gunilla Berglind

Vecka 35-37 Mårten Källström

Vecka 38-40 Ingela Bengtsson